Our Feast

The Nativity of our Most Holy Lady the Mother of God and Ever-Virgin Mary

The Nativity of Our Most Holy Lady Theotokos and Ever Virgin Mary: The Most Holy Virgin Mary was born at a time when people had reached such a degree of moral decay that it seemed altogether impossible to restore them. People often said that God must come into the world to restore faith and not permit the ruin of mankind.

The Son of God chose to take on human nature for the salvation of mankind, and chose as His Mother the All-Pure Virgin Mary, who alone was worthy to give birth to the Source of purity and holiness.

The Nativity of Our Most Holy Lady Theotokos and Ever Virgin Mary is celebrated by the Church as a day of universal joy. Within the context of the Old and the New Testaments, the Most Blessed Virgin Mary was born on this radiant day, having been chosen before the ages by Divine Providence to bring about the Mystery of the Incarnation of the Word of God. She is revealed as the Mother of the Savior of the World, Our Lord Jesus Christ.

The Most Holy Virgin Mary was born in the small city of Galilee, Nazareth. Her parents were Righteous Joachim of the tribe of the Prophet-King David, and Anna from the tribe of the First Priest Aaron. The couple was without child, since Saint Anna was barren.

Having reached old age, Joachim and Anna did not lose hope in God’s mercy. They had strong faith that for God everything is possible, and that He would be able to overcome the barrenness of Anna even in her old age, as He had once overcame the barrenness of Sarah, spouse of the Patriarch Abraham. Saints Joachim and Anna vowed to dedicate the child which the Lord might give them, to the service of God in the Temple.

Childlessness was considered among the Hebrew nation as a Divine punishment for sin, and therefore the righteous Saints Joachim and Anna had to endure abuse from their own countrymen. On one of the feastdays at the Temple in Jerusalem the elderly Joachim brought his sacrifice to offer to God, but the High Priest would not accept it, considering him to be unworthy since he was childless.

Saint Joachim in deep grief went into the wilderness, and there he prayed with tears to the Lord for a child. Saint Anna wept bitterly when she learned what had happened at the Jerusalem Temple. Never once did she complain against the Lord, but rather she prayed to ask God’s mercy on her family.

The Lord fulfilled her petitions when the pious couple had attained to extreme old age and prepared themselves by virtuous life for a sublime calling: to be the parents of the Most Holy Virgin Mary, the future Mother of the Lord Jesus Christ.

The Archangel Gabriel brought Joachim and Anna the joyous message that their prayers were heard by God, and of them would be born a most blessed daughter Mary, through Whom would come the Salvation of all the World.

The Most Holy Virgin Mary surpassed in purity and virtue not only all mankind, but also the angels. She was manifest as the living Temple of God, so the Church sings in its festal hymns: “the East Gate... bringing Christ into the world for the salvation of our souls” (2nd Stikhera on “Lord, I Have Cried”, Tone 6).

The Nativity of the Theotokos marks the change of the times when the great and comforting promises of God for the salvation of the human race from slavery to the devil are about to be fulfilled. This event has brought to earth the grace of the Kingdom of God, a Kingdom of Truth, piety, virtue and everlasting life. The Theotokos is revealed to all of us by grace as a merciful Intercessor and Mother, to Whom we have recourse with filial devotion. (source: www.oca.org)

Naşterea Maicii Domnului

 

Sfânta Scriptură nu ne oferă informaţii despre Naşterea Maicii Domnului. Acest eveniment este relatat numai de Tradiția Bisericii, consemnată în cărțile de cult și în unele scrieri, precum Protoevanghelia lui Iacov, din secolul al II-lea. Din Sfânta Tradiţie ştim că părinţii Maicii Domnului erau Drepţii Ioachim şi Ana. Ei erau sterpi şi înaintaţi în vârstă, dar își doreau un copil.

Ioachim era din seminția lui Iuda, iar Ana din seminţia lui Levi, fiind fiica preotului Matan și a soției lui, Mariam. Erau în vârstă și, fiind lipsiți de copii, erau priviți de ceilalţi ca blestemați. Odată, din această pricină, dreptului Ioachim i-au fost refuzate darurile aduse la templu. De aceea el a zis către soţia sa, Ana: Mă duc la munte și acolo voi posti și mă voi ruga lui Dumnezeu să ne dăruiască un copil.

Apoi a plecat în peștera Prorocului Ilie de la Hozeva. Iar Ana se ruga lui Dumnezeu cu durere și cu multe lacrimi acasă, zicând: Doamne, Atotțiitorule, Cel ce numai cu cuvântul ai făcut cerul și pământul și toate câte se văd; Cel ce ai zis făpturilor Tale să trăiască și să se înmulțească; Cel ce ai binecuvântat pe Sarra, soția lui Avraam și ea a născut pe Isaac la bătrânețe și ai dăruit Anei fiu pe Samuel prorocul, dă-mi și mie roadă pântecelui și nu lăsa să fiu de ocară între oameni, că, de voi naște fiu sau fiică, îl voi închina Ție cu toată inima și-l voi da să slujească în biserica slavei Tale.

Arhanghelul Gavriil s-a arătat apoi fiecăruia dintre ei, spunându-le că rugăciunea lor nu a fost trecută cu vederea și că Dumnezeu le va trimite binecuvântarea Sa. Tot el le-a vestit că acest prunc se va umple de Duh Sfânt și va fi un vas ales lui Dumnezeu.

Sfântul Ioan Damaschin spune că firea celor doi s-a biruit prin har și a rămas supusă acestuia. Nu a luat-o înaintea harului. A așteptat neroditoare, până când harul a înflorit rodul. Astfel, deși născută în chip firesc din Drepții Ioachim și Ana, Maica Domnului a fost și rodul rugăciunilor, făcute cu lacrimi şi cu frângerea inimii, de către părinţii ei, un rod al îndurării lui Dumnezeu, un copil dorit, cerut şi dobândit prin rugăciune.

Un copil cu o chemare dumnezeiască: chemarea de a fi mama care a dat trup de om lui Dumnezeu-Fiul, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Părinții i-au pus numele Maria, care înseamnă Doamnă sau Stea, arătând mai înainte strălucirea vredniciei ei de Maică a Stăpânului tuturor.

La împlinirea vârstei de trei ani, părinții și-au împlinit făgăduința și au adus-o la templul din Ierusalim, eveniment prăznuit ca Intrarea în biserică a Maicii Domnului, la 21 noiembrie.

Astfel a venit pe lume aceea care a fost, este şi va fi, fiica Părintelui Ceresc, Mama Fiului şi mireasa Duhului Sfânt, Împărăteasa tuturor Sfinţilor, sprijinitoarea păcătoşilor, atotputernică ajutătoare şi rugătoare pentru toţi oamenii, Maica mântuirii noastre a tuturor, mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită, fără de asemănare, decât Serafimii, pe care o lăudăm în vecii vecilor. Amin. (sursa: www.doxologia.ro)

Thanks for subscribing!